صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما
  آدرس کامل :   ساوه - شهرصنعتی کاوه - خیابان مهارت - موسسه آموزش عالی فخررازی ساوه - شماره تماس آموزش 08642341055 شماره تماس امور مالی 08642341042 شماره تماس مدیر آموزش 08642341053 شماره پیامک 30007957955405
  تلفن :  
  نمابر :   08642341055
info@frs.ac.ir  : پست الکترونیکی  

: تاریخ ارسال    
 نام :       
 نام خانوادگی :      
 تلفن :  
 فکس :  
 موبایل :  
 پست الکترونیکی :        
 آدرس :  
 پیام :